Uwaga !!!

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 –  do 18 lutego 2018 r.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie. Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.