Uwaga !!!

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w  Szkole Policealnej dla Dorosłych 
kształcącej w zawodach:
Technik Administracji,
Florysta.

Zapraszamy również na kwalifikacyjne kursy zawodowe (nabór trwa do 5 września)
R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej,
R.06. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.