Pedagog

W Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej realizowany jest program „Bezpieczna Szkoła” – „Szkoła bez przemocy i agresji”.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat w uznaniu za działania podjęte w celu przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole.

Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej brał udział w II Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” i otrzymał tytuł Bezpiecznej Szkoły.

Pedagog szkolny

– Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Pięć głównych zadań pedagoga szkolnego:

-współudział w organizowaniu procesów dydaktycznych
-praca opiekuńczo-wychowawcza
-współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie kształtowania kultury pedagogicznej rodziców
-organizowanie i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku
-działalność naukowa

Kontakt z pedagogiem:

e-mail: zsnd_pedagog@wp.pl

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Wtorek 8:00 – 13:00 mgr Urszula Stadnik

 

Konkurs profilaktyczny „Dopalacze wróg nr 1”.

To działanie finansowane jest przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedrzwicy Dużej. I miejsce w konkursie zdobył Andrzej Niezbecki z kl. III Technikum.

„ Życie bez nałogu”

Rozstrzygnięcie Konkursu Profilaktycznego dla uczniów
Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej

Prace zostały ocenione przez jury w składzie:

· Urszula Stadnik – Dyrektor szkoły;

· Zbigniew Woźniak – pedagog szkolny;

· Marzena Duda- nauczyciel biologii.

Przy ocenie prac brane były pod uwagę:

· zawartość merytoryczna,

· kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

W konkursie przyznano nagrody:

I miejsce – Anna Jarczak i Marta Reszka klasa III ta/th

II miejsce – Aleksandra Jamróz uczennica klasy III ta/th

III miejsce – Angelika Stasiek i Patrycja Wełna klasa III ta/th

NAUCZ SIĘ UCZYĆ

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU?

Nauczyć się i zdać! Ale jak to zrobić? Jak zapanować nad stresem? Jak się koncentrować? Jak się uczyć zapamiętywać i potem jeszcze wykazywać się poznaną wiedzą na egzaminie? Psychologowie radzą w pierwszej kolejności opanować stres, ponieważ to on utrudnia, a często nawet uniemożliwia realizację nawet najprostszych zadań.

NERWY NA WODZY

Dobrą metodą jest oswajanie się z sytuacją egzaminacyjną np. poprzez sprawdzanie czy masz wymaganą wiedzę i czy potrafisz się nią wykazać (spotkanie z kolegami z klasy na tzw. wzajemne odpytywanie, rozwiązywanie przykładowych testów, rozwiązywanie zadań w ograniczonym czasie). Stawiaj sobie zadania adekwatne do możliwości, stopniowo zwiększając ich trudność i ilość. Rozmawiaj o swoich emocjach pojawiających się w różnych trudnych chwilach, słuchaj co inni mają na ten temat do powiedzenia, jak sobie z nimi radzą. Przypominaj sobie chwile gdy odnosiłeś sukcesy- pomyśl w jaki sposób dawałeś sobie wówczas radę.

KIEDY SIĘ UCZYĆ?

Zaobserwuj o jakiej porze dnia uczenie się przychodzi ci najłatwiej. Jeżeli to możliwe, ucz się właśnie wtedy. Nie wprowadzaj gwałtownych rewolucji w dotychczasowych nawykach, tylko łagodnie wpasuj swoją naukę w dotychczasowy ulubiony schemat dnia. Pamiętaj również o robieniu przerw w nauce i o tym że najefektywniej uczymy się przez pierwsze 30 minut. Jeżeli więc planujesz uczyć się przez najbliższe 2 godziny, podziel ten czas na cztery 30 minutowe odcinki z krótkimi przerwami. Im materiał trudniejszy tym częściej powinieneś robić przerwy.

WYKORZYSTUJ ZMYSŁY

Jeśli chcesz dobrze przyswoić sobie treść, ucz się przy pomocy wielu zmysłów. Przyglądaj się uważnie, podkreślaj, notuj, czytaj na głos, rysuj wykresy i schematy, rób ściągawki. Ważne jest również gestykulowanie, spacerowanie czy ubarwianie notatek symbolami i rysunkami oddającymi twój stan emocjonalny. Takie dodatkowe czynności wyostrzają pamięć i sprawiają że lepiej zapamiętujesz.

ZACZNIJ OD NAJTRUDNIEJSZEGO

Każdego dnia zaczynaj naukę od treści najtrudniejszych – Twój umysł jest wówczas jasny i świeży. Na koniec ucz się tego, co sprawia ci przyjemność i jest łatwe. Ucz się partiami, na przemian różnicując bloki tematyczne. Unikniesz w ten sposób monotonii i więcej przyswoisz.

UCZ SIĘ ZE ZROZUMIENIEM

Dobra pamięć to nie wszystko. Aby dobrze zapamiętać i wykorzystać wiedzę, musisz ją zrozumieć. Nie trać więc czasu na bezproduktywne „kucie”. Staraj się tworzyć logiczne powiązania między poszczególnymi partiami materiału, które pozwolą ci go zrozumieć.

TRZY ETAPY NAUKI

Etap pierwszy: Polega na pobieżnym przejrzeniu tekstu, a potem na ponownym, już bardziej uważnym przeczytaniu, z pokreśleniem najważniejszych kwestii do zapamiętania.

Etap drugi: To podzielenie tekstu na sensowne części i powtarzanie każdej z nich oddzielnie, aż do pełnego zrozumienia i zapamiętania. Kieruj się trzema ważnymi zasadami:

1. Nie przechodź do kolejnej partii materiału bez nauczenia się poprzedniej
2. Twórz logiczne pomosty między poszczególnymi częściami testu – system sensownych powiązań musi być dla ciebie całkowicie oczywisty
3. Przy powtarzaniu każdej partii materiału watro zaczynać od przypomnienia sobie końcówki poprzedniej.

Etap trzeci: Polega na powtarzaniu całego materiału, ale po dniu przerwy. Pracując bez przerwy mózg musi mieć czas na uporządkowanie wiedzy.

POWTARZAJ, POWTARZAJ I JESZCZE RAZ POWTARZAJ.

 

Bez powtarzania wszystko zatrze się w pamięci. Oto sprawdzony sposób na trwałe zapamiętanie!

I powtórka – po godzinie nauki przez 5 minut
II powtórka – po dobie, ten sam materiał powtarzaj przez 3 minuty
III powtórka – po tygodniu ten sam materiał powtarzaj przez 2 minuty
IV powtórka – po miesiącu ten sam materiał powtarzaj tylko przez 1 minutę

Według artykułu Aleksandra Króla „ Charaktery – magazyn psychologiczny” Nr 3/2010

Literatura:
Jak zdać egzaminy; Hanna Hamer
Zmysły prysły; Małgorzata Wirecka – Zemsta
Nie taki stres straszny; Ewa Gruszczyńska