Program COMENIUS

Wizyta Przygotowawcza w Hiszpanii

 

W dniach 21 – 25 października miałam przyjemność brać udział w spotkaniu nauczycieli z krajów, które planują nawiązanie współpracy w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS. Jest to program, którego cele szczegółowe to: „rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości, a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego”.[1]

Spotkanie, które nosi nazwę „wizyta przygotowawcza”, zostało zorganizowane przez nauczycieli z Hiszpanii, którzy zaproponowali realizację wspólnego projektu innym szkołom z Unii Europejskiej. Wyjazd mój mógł dojść do skutku dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach wspomnianego przeze mnie programu.

W wizycie przygotowawczej w Ceuti w Hiszpanii osobiście udział wzięli nauczyciele ze Słowacji, Turcji (kraju kandydującego do członkowstwa w Unii) i Polski, a za pomocą Internetu połączyli się z nami nauczyciele z Rumunii i Łotwy. Głównym zadaniem, jakie postawili przed sobą uczestnicy tego spotkania było przygotowanie wniosku, w którym przedstawione zostałyby założenia planowanego projektu. Wniosek taki jest następnie składany przez każdą biorącą udział szkołę do Narodowej Agencji w danym kraju. Jeżeli uzyskana zostanie akceptacja, Narodowa Agencja przyznaje środki na realizację zaplanowanych zadań. W czasie spotkań warsztatowych omawialiśmy poszczególne punkty wniosku, przygotowaliśmy kalendarz realizacji zadań, omówiliśmy planowane rezultaty i produkty. Mieliśmy także szansę na zapoznanie się, dyskusje na temat naszych krajów, ich kultury, tradycji, historii i współczesności. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem wspaniałej współpracy Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej ze szkołami z innych krajów Europy.

                                                                                         Katarzyna Wiśniewska

                                                                                 nauczyciel języka angielskiego

                                                                             w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej

 


[1] http://www.comenius.org.pl/index.php/ida/197/ (25.11.2011r.)

 

Warsztaty  – od lewej: Murat Aydoğmuş (Turcja), Jose Juan (Hiszpania), Kveta Kosikova (Słowacja), Katarzyna Wiśniewska (Polska)

 

Od lewej: Murat Aydoğmuş (Turcja), Katarzyna Wiśniewska (Polska), Isabel Araez (Hiszpania), Miguel Lucas (Hiszpania) i Alena Palkova (Słowacja).