Galeria zdjęć

Mała ojczyzna
Dzień Otwarty Szkoły
Spotkanie z pracownikami Urzędu Pracy
Praktyki we Włoszech
Praktyki zawodowe we Wrocławiu
Olimpiada związana z rozwojem obszarów wiejskich
Praktyki zawodowe w Toporzysku

Ukończenie szkoły przez uczniów kl. IV Technikum

Warsztaty w ramach programu „Start do kariery”

Spotkanie w sprawie projektu „Startuj z nami po sukces zawodowy”

Konferencja Szkół Powiatu Lubelskiego – 17.03.2015

Dzień otwarty szkoły – 06.03.2015

Jasełka i opłatek szkolny

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Boisko sportowe przy Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej

Pamiętamy o zmarłych

Podsumowanie projektu „Agrobiznes w Europie”

AIESEC – warsztaty z języka angielskiego

Wizyta w Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Spotkanie w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Wycieczka dydaktyczna do Puław

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Koniec roku szkolnego kl. IV TA

Dzień otwarty szkoły 2014

Studniówka 2014

Sukces naszych uczennic

Szkolne spotkanie opłatkowe – 20.12.2013


Konferencja „Od samorządu uczniowskiego do samorządu lokalnego”

Stypendia dla uczniów

Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2013

Bajkowe spotkanie z przedszkolakami – X. 2013

AIESEC 2013

Ślubowanie klasy I Technikum oraz Dzień Edukacji Narodowej 2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013


Praktyki na Warmii – maj 2013


Koniec roku szkolnego kl. IV TA/TH


Rocznica Katynia


Dzień Otwarty w naszej szkole


Studniówka 2013


Wycieczka do Warszawy – 19.11.2012