Historia szkoły

Krótki rys historyczny.    

 

Historia Zespołu Szkół sięga roku 1963 r. kiedy to powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Niedrzwicy Dużej jak samodzielna jednostka. Była to szkoła wieczorowa. Jednak jak wynika z wypowiedzi emerytowanych nauczycieli poprzedzał ją okres szkoły rolniczej poległej pod inspektorat Oświaty w Powiecie Bełżyckim. Z innych źródeł wiadomo, że historia szkolnictwa rolniczego na terenie Gminy Niedrzwica sięga czasów II wojny światowej, kiedy to na plebani przy Kościele św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej odbywało się nauczanie w zakresie rolnictwa. Inicjatywę tę kontynuowano również bezpośrednio po wojnie w zabudowaniach należących kiedyś do państwa Mazurkiewiczów.

W latach 70 Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Niedrzwicy Dużej włączono w istniejący Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli i utworzono Zasadniczą Szkołę Rolniczą oraz Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Dorosłych. Zajęcia odbywały się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej przy ulicy Lubelskiej. Szkoła nie posiadała gospodarstwa wobec powyższego egzaminy praktycznej nauki zawodu odbywały się w gospodarstwach zaprzyjaźnionych rolników między innymi w Niedrzwicy Kościelnej.

W 1991 roku po zmianach ustrojowych na rzecz oświaty przekazano budynek administracyjny po Spółdzielni Kółek Rolniczych przy ul. Bełżyckiej 77. Ówczesne władze zdecydowały o zlokalizowaniu tam szkoły średniej. Była to nadal filia Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli.

Znaczącą zmianę w funkcjonowaniu placówki przyniosła data 1.09.1998 r. kiedy to decyzją Ministra Rolnictwa – Szkoła została samodzielną jednostką funkcjonującą pod nazwą Zespół Szkół Rolniczych w Niedrzwicy Dużej.

W skład Zespołu Szkól Rolniczych wchodziły następujące szkoły:

– Liceum Rolnicze kształcące w zawodzie rolnik,

– Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Dorosłych kształcące w zawodzie Technik rolnik,

– Policealne Studium Ekonomiczne kształcące  w zawodzie technik ekonomista o specjalności rachunkowość i rynek rolny.

Staraniem ówczesnego dyrektora szkoły Powiat Lubelski uchwałą z dnia 5 września 2001 r. zmienił nazwę „Zespół Szkół Rolniczych w Niedrzwicy Dużej” zastępując ją nazwą: Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej, która to nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Szkołą kierowali

  1. Henryk Witek
  2. Władysław Tarasiński
  3. Leokadia Dziurda
  4. Ryszard Golec
  5. Urszula Stadnik

 

DSCN6555

 

Informacje o szkole

Pracę w ZS w Niedrzwicy Dużej zaczęłam w 1977 r. Warunki lokalowe szkoły były bardzo trudne, w całej szkole były tylko 3 sale lekcyjne, w których uczyli się uczniowie szkoły dziennej i wieczorowej. Zimą były one ogrzewane piecami kaflowymi,  w których paliło się węglem. Bywało czasami tak zimno, że uczniowie musieli na lekcjach siedzieć w paltach. Pomocy naukowych było bardzo mało, ale nauczyciele i uczniowie wykonywali je własnoręcznie, uczniowie szczególnie w ramach prac dyplomowych. Miniatury urządzeń, maszyn, obiektów, plansze, tablice, albumy, zielniki i próbki nasion wykonane przez uczniów i nauczycieli były przez długie lata wykorzystywane podczas lekcji w celu uatrakcyjnienia nauki. Zajęcia praktyczne odbywały się w gospodarstwach rodziców uczniów.

Już w latach 80 ubiegłego wieku uczniowie naszej szkoły wyjeżdżali na trzytygodniowe praktyki zagraniczne do gospodarstw ogrodniczych na Węgrzech.

Praca w szkole była wtedy satysfakcjonująca, uczniowie szanowali nauczycieli, chętnie wykonywali ich polecenia, dzięki temu kończyli szkołę z dużym zasobem wiedzy.

Warunki lokalowe poprawiły się w roku 1991, kiedy to szkoła zaczęła funkcjonować w części budynku Spółdzielni Kółka Rolniczego. Po kilku latach obiekt ten szkoła zajęła w całości.

Początek lat 90 był bardzo trudny, szczególnie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, ponieważ po zmianie ustroju nie było nawet podstaw programów nauczania, nie mówiąc o podręcznikach. Nauczyciele sami tworzyli rozkłady materiałów i dostosowywali do konkretnej klasy.

W połowie lat 90 szkoła została wyposażona w komputery. Służyły one nie tylko do zajęć lekcyjnych, ale także w szkolnych salach komputerowych odbywały się szkolenia z podstaw obsługi komputera i z rachunkowości rolnej. W szkoleniach tych w sumie uczestniczyło ponad 200 mieszkańców Niedrzwicy i okolicznych wsi.

Nauczyciel emeryt
przedmiotów ekonomicznych i rolniczych
Zofia Pioś

Wspomnienia absolwentów szkoły

Weronika   WERONIKA OLESZEK

 

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej (lata 2006-2009).

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku „Geografia”, spec. Kartografia i Geoinformacja (2009-2014) i Szkoły Policealnej „COSINUS” na kierunku „Geodezja” (2012-2014).

Obecnie pracuję w Spółce PKP S.A., w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych w Lublinie – Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie. Liceum Ogólnokształcące w Niedrzwicy Dużej wspominam bardzo mile. Zarówno moja wychowawczyni, jak i ówczesny dyrektor  oraz inni nauczyciele, zawsze chętnie służyli pomocą i radą. Szkoła umożliwiała rozwijanie naszych pasji i zainteresowań. Dzięki projektom unijnym, mogliśmy uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach, takich jak chociażby podstawy inwestowania na giełdzie. Ja osobiście mogłam prezentować swoje muzyczne umiejętności, na wszelkiego rodzaju uroczystościach szkolnych. Klasy z niewielką ilością uczniów, sprzyjały lepszemu przyswajaniu wiedzy, a podejście do uczniów było bardzo indywidualne. Trzy lata spędzone w Liceum w Niedrzwicy doskonale przygotowały mnie do podjęcia kształcenia na dalszych szczeblach nauki, a także pozwoliły na zawarcie długoletnich przyjaźni.

Sylwia

SYLWIA DROZDA

W latach 2009 – 2013 uczyłam się w klasie o specjalności: Technik agrobiznesu. Czas ten wspominam bardzo pozytywnie. Nauka w tej szkole stanowi nie tylko istotną adnotacje w rubryce Wykształcenie. Pozostawiła ona także przyjaźnie trwające do dziś nie tylko z osobami, które razem ze mną tworzyły klasę, lecz również z tymi, które poznałam na praktykach oraz podczas warsztatów prowadzonych przez studentów z międzynarodowej organizacji AIESEC. Niespodzianką była wizyta w maju 2015 r. jednego z jej członków –  Jeffa Xiao z Chin, który prowadząc warsztaty kulturowe w naszej szkole przez tydzień mieszkał właśnie u nas. Chciałabym także wspomnieć o miłej atmosferze i dobrej współpracy nauczycieli z uczniami.

W trakcie uczęszczania do szkoły średniej uzyskałam uprawniania do obsługi kasy fiskalnej i ukończyłam kurs na prawo jazdy. Oba kursy finansowała szkoła.

Obecnie jestem studentką III roku Biologii na Uniwersytecie Przyrodniczym. Studia te rozpoczęłam od razu po zdaniu matury. Wybrałam ten kierunek, ponieważ bardzo interesują mnie genetyczne aspekty pracy w laboratorium. Na swoim koncie mam już praktyki odbyte w Laboratorium Kryminalistycznym. Nie chciałam jednak zaprzepaścić wiedzy z dziedziny rachunkowości zdobytej w technikum, która była także elementem mojego egzaminu zawodowego. Rok po zakończeniu nauki w Zespole Szkół postanowiłam rozpocząć studia na drugim kierunku:  Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Udało się! Obecnie przygotowuję się do obrony pracy licencjackiej z Biologii oraz studiuję na drugim roku Finansów i Rachunkowości.

ja.wigilia.sgsppantera modlin 1

MATEUSZ DROZDA

W Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej wraz z moją siostrą bliźniaczką, Sylwią, ukończyłem kierunek: Technik agrobiznesu. W 2013 roku  przystąpiłem do egzaminów: maturalnego i zawodowego, które zdałem z wysokimi wynikami. Obecnie jestem strażakiem podchorążym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Cztery lata spędzone w technikum wspominam bardzo dobrze. Szczególnie cenię dobrą atmosferę i osobowe podejście nauczycieli do każdego ucznia. Ponad to –  możliwość rozwijania zainteresowań na różnych zajęciach dodatkowych, a zwłaszcza, co było dla mnie ważne, rozwijania się fizycznego i sportowo pod okiem doświadczonego trenera. Szkoła to nie tylko nauka, ale nawiązywanie nowych znajomości, zdobywanie doświadczeń, możliwość licznych wystąpień publicznych, a także cenne szkolenia, warsztaty, kursy i projekty w których brałem udział.

zdjęcie do artykułu Pozdrowienia z Daniizdjęcie do artykułu Pozdrowienia z Danii (2)zdjęcie do art. Pozdrowienia z Danii

PAWEŁ PODGAJNY

Pozdrowienia z Danii

Jestem absolwentem Liceum Zawodowego w Niedrzwicy Dużej przy ulicy Bełżyckiej. Do Liceum uczęszczałem w latach 1999-2003. Wybierając tą szkołę myślałem o kontynuowaniu nauki na Politechnice Lubelskiej. Stało się jednak inaczej. W czasie gdy ja uczęszczałem do Liceum nasza szkoła nawiązała współpracę z duńską szkołą The Organic Agricultural College of Denmark, RONDE Skovridervej 1. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości  wyjechałem wraz z innymi osobami z naszej szkoły do Danii, by tam kontynuować naukę. Początki były trudne, inny kraj, kultura, ludzie z różnych zakątków naszego globu, ale z czasem zawiązały się przyjaźnie. Językiem, którym posługiwaliśmy się był angielski. Nauka w Collegu odbywała się również w języku angielskim. Dodatkowo będąc na praktykach uczyłem się  języka duńskiego, co w późniejszym okresie mojego pobytu w Danii, już  po zakończeniu nauki, znacznie ułatwiło mi zawarcie dobrego kontraktu i podjęcia pracy. Społeczność szkoły w Danii wybrała mnie na honorowego Członka Zarządu szkoły. Funkcję tą pełniłem przez jedną kadencję. Teraz po blisko trzynastu latach pobytu w Danii, gdzie mieszkam na stałe i nieźle mi siĘ powodzi, miło wspominam nauczycieli i kolegów, z którymi spędziłem czas w Liceum przy ulicy Bełżyckiej, jak również szkołę w Danii.
Zachęcam młodych ludzi do pilnej nauki języków obcych bo one poszerzają horyzonty i ułatwiają poruszanie się w dzisiejszym świecie.
Pozdrawiam serdecznie Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej oraz uczniów, obecnych i przyszłych tej szkoły.

                                                                                                      Paweł Podgajny

Zdjęcia szkolne z dawnych lat…

Skan_20160411 (30) (1)skan_7skan_6skan_5skan_4skan_3skan_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów Pani Leokadii Dziurdy.