Kierunki kształcenia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

– Sprzedawca

– Piekarz

Technikum

– Technik agrobiznesu

Szkoła Policealna  dla Dorosłych

– Florysta

– Technik administracji

– Technik turystyki wiejskiej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

– Prowadzenie produkcji rolniczej

– Prowadzenie sprzedaży