Projekt ekologiczny

Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej już trzykrotnie brał udział w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W ramach edukacji ekologicznej w naszej szkole zostały przeprowadzone następujące działania:

1. Na ratunek Ziemi:

– Akcja „Sprzątanie Świata”

„Dzień Ziemi” – konkurs na plakat lub prezentację multimedialną

„Przyroda w obiektywie” – konkurs i wystawa fotografii przyrody

2. Zajęcia, warsztaty, wycieczki:

– warsztaty artystyczno – ekologiczne zakończone wystawą stroików świątecznych z wykorzystaniem materiałów pochodzenia roślinnego

– wykłady i dyskusje o tematyce ekologicznej

– warsztaty ekologiczne w terenie – obserwacja i analiza przyrody naszej gminy połączona z dokumentacją fotograficzną najciekawszych elementów fauny i flory (wycieczka rowerowa)

– warsztaty ekologiczne w terenie – badanie analizy wody rzek przepływających  przez teren naszej gminy (wycieczka rowerowa)

– wycieczka dydaktyczna połączona z zajęciami w ramach ścieżki dydaktycznej w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. Temat ścieżki „Wiosna w ogrodzie botanicznym”

– zajęcia z mikroskopem – przygotowanie preparatów mikroskopowych i ich obserwacja

3. Prezentacja ekologiczna:

„Kameleon – czyli wiele twarzy koła ekologicznego” –  wydanie gazetki ekologicznej

„Kącik ekologa” – prezentacja zagadnień ekologicznych na gazetce ściennej

– Promocja projektu ekologicznego

4. Biblioteka Ekologa:

– wzbogacanie zasobów biblioteki szkolnej w ciekawe publikacje ekologiczne, przydatne w nauczaniu oraz poszerzaniu wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów.

Termin realizacji projektu: 2010, 2011, 2012.

Szkolni koordynatorzy projektu: p. Marzena Duda i p. Elżbieta Reszka.