Projekt „Agrobiznes w Europie”

 

Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej przystąpił do realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – „Agrobiznes w Europie”. Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów Technikum Agrobiznesu. Wezmą oni udział w 3 – tygodniowych stażach, które odbędą się w przedsiębiorstwach i rodzinnych gospodarstwach agroturystycznych w Martos oraz Granadzie w Hiszpanii.

Główny cel projektu to zwiększenie szans uczestników na rynku pracy, poszerzenie przez nich kompetencji zawodowych, poznanie języka obcego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się, poznanie kultury i zwyczajów kraju odbywania stażu.

W programie staży zaplanowano także wycieczki połączone ze zwiedzaniem szczególnie atrakcyjnych ze względów kulturowych miejsc. Uczestnicy stażu nie ponoszą kosztów dodatkowych. Ze środków projektu pokryty zostanie dojazd oraz przelot samolotem w obie strony. Zapłacone będzie również dodatkowe ubezpieczenie oraz ewentualne wycieczki w czasie wolnym, stażyści otrzymają też kieszonkowe.

O wyborze uczestników będą decydować następujące kryteria: średnia ocena z przedmiotów zawodowych, ocena z zachowania, poparcie kandydatury przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, opinia pedagoga i wychowawcy klasy oraz wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. W ramach przygotowań do wyjazdu uczniowie odbędą kurs języka hiszpańskiego.

Staże będą odbywać się w ramach Działania „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet 3 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie.

Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Projekt „Agrobiznes w Europie” w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej dobiegł końca.

Po powrocie z Hiszpanii.

Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej  realizował projekt ,,Agrobiznes w Europie”.

Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie; Poddziałanie 3.4.2 – upowszechnianie uczenia się przez całe życie  „Agrobiznes w Europie”.

Jak informowaliśmy w numerach: grudniowym 2013r. i czerwcowym 2014r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół realizowała kolejne etapy projektu.

Punktem kulminacyjnym był trzytygodniowy pobyt w Hiszpanii. Pierwsza grupa wyjechała 14.06.2014 i przebywała do dnia 05.07.2014. Uczniowie znajdowali się pod opieką Pana Roberta Bieleckiego nauczyciela w-fu w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej. Druga grupa opuściła nasz kraj 03.07.2014i powróciła 24.07.2014r. a pieczę nad uczniami sprawowała Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej Urszula Stadnik.  W każdej grupie wyjazdowej uczestniczyło 10 uczniów zawodu technik agrobiznesu.

Przypomnę, że uczniowie nie ponosili żadnych kosztów, całość projektu była sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Miejscem docelowym w którym zamieszkała młodzież była miejscowość Martos.

Celem pobytu było podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia oraz szlifowanie języka hiszpańskiego, poznanie obcej kultury oraz metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

Praktykanci wykonywali między innymi pracę pielęgnacyjne na plantacjach oliwek z czego słynie ten teren Andaluzji.

Oprócz pracy młodzież również zwiedziła. Grupa pod opieką pana Roberta Bieleckiego uczestniczyła w wycieczkach  do Muci i Malagi gdzie odpoczywali na miejskich plażach nad morzem Śródziemnym.  Pozostali poza odpoczynkiem na plaży w Maldze mieli również możliwość podziwiania architektury muzułmańskiej w trakcie zwiedzania Alhambry. Wszyscy podziwiali piękny lazur hiszpańskiego nieba i zażywali kąpieli słonecznych czego dowodem jest złocista opalenizna.

Nawiązali kontakty międzynarodowe z młodzieżą nie tylko hiszpańską, ale także angielską i włoską. Znajomość jest podtrzymywana drogą internetową i telefoniczną.

Wszystkie działania z Polski były koordynowane przez Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej. Głównym koordynatorem projektu jest Jarosław Skrzeczyński. Z ramienia instytucji przyjmującej – Europroyectos w Grenadzie opiekę sprawowała  Pani Magdalena  Adamczyk .

Uczniowie Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej promowali naszą gminę- poprzez materiały promocyjne otrzymane od działu promocji, pokazywali miejsce w którym się uczą i mieszkają.

Dnia 28.07.2014r. wszyscy uczniowie spotkali się w szkole celem wypełnienia raportu końcowego z pobytu na stażu.  Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia z wyjazdu, które wzbudzały wiele emocji.

Tego dnia rozdane zostały certyfikaty Europass Mobility (dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje, honorowane na terenie  całej Unii Europejskiej) oraz zaświadczenia przeszkolenia  w dziedzinie bhp na cele projektu w wersji hiszpańskiej.

Przed wyjazdem młodzież otrzymała również certyfikaty ukończenia kursu języka hiszpańskiego.

Uczniowie spędzili mile 3 tygodnie stażu z którego wrócili wzbogaceni o nowe doświadczenia zawodowe a także niezapomniane wrażenia czego potwierdzeniem są słowa uczniów:
 „My tam jeszcze wrócimy”.

Od grudnia 2014 roku Zespół Szkół przystępuję do realizacji kolejnego projektu „Stażyści w Europie”, tym razem uczniowie wyjadą na trzy tygodniowe staże do Włoskiego Spoleto.

 

Koordynator szkolny

Joanna Dębińska-Bartoszcze