„Szkoły dobrych umiejętności”

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIEDRZWICY DUŻEJ

BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

,,SZKOŁY DOBRYCH UMIEJĘTNOŚCI”

 

Projekt realizowany przez Powiat Lubelski
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół zwiększające szanse uczniów do zatrudnienia na rynku pracy poprzez wdrożenie programów rozwojowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Szkoła dobrych umiejętności” w naszej szkole będą realizowane następujące działania:

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze -> matematyka;

2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze -> język angielski;

3. Laboratorium ECDL;

4. Pracownia procesów cyfrowych;

5. Doradztwo edukacyjno – zawodowe;

6. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – współpraca z pracodawcami.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Obecnie realizujemy …

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego o łącznej liczbie 36 godzin zajęć pozalekcyjnych + 9 godz. z native speakerem – 1 grupa 8 uczniów.

2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki o łącznej liczbie 36 godzin zajęć pozalekcyjnych – 1 grupa 8 uczniów.

3. Zajęcia z laboratorium ECDL (7 modułów) o łącznej liczbie 60 godzin zajęć pozalekcyjnych – 1 grupa 10 uczniów.

4. Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 9 godzin zajęć pozalekcyjnych – 1 grupa 11 uczniów.

5. Pracownia procesów cyfrowych o łącznej liczbie 80 godzin zajęć pozalekcyjnych – 1 grupa 10 uczniów.

6. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – współpraca z pracodawcami – 10 dni roboczych praktyk – 1 grupa 10 uczniów.

7. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – współpraca z pracodawcami – 10 dni roboczych praktyk – 1 grupa 12 uczniów.

Rekrutacja w roku szkolnym 2014/2015 odbyła się w dniach 1-30 września 2014.

Harmonogramy zajęć na rok szkolny 2014/2015:

1. Harmonogram zajęć z Laboratorium ECDL -> 

2. Harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego -> 

3. Harmonogram zajęć z Pracowni Procesów Cyfrowych -> 

4. Harmonogram zajęć z Doradztwa edukacyjno – zawodowego -> 

5. Harmonogram zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki -> 

6. Praktyki zawodowe -> termin od 4 maja do 13 maja 2015 r.

7. Praktyki zawodowe -> termin od 1 lipca do 10 lipca 2015 r.

 

Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie realizacja projektu „Szkoły dobrych umiejętności” została przedłużona do 31 sierpnia 2015 r. W związku z tym nasza szkoła podjęła się realizacji dodatkowego działania, praktyk zawodowych dla uczniów kl. II Technikum Handlowego. Praktyki odbędą się w dniach 1-10 lipca 2015 r. w sieci sklepów Tesco we Wrocławiu.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu w  roku szkolnym 2013/2014:

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego o łącznej liczbie 36 godzin zajęć pozalekcyjnych + 9 godz. z native speakerem – 1 grupa 8 uczniów;

2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki o łącznej liczbie 36 godzin zajęć pozalekcyjnych – 1 grupa 8 uczniów;

3. Zajęcia z laboratorium ECDL (7 modułów) o łącznej liczbie 60 godzin zajęć pozalekcyjnych – 1 grupa 10 uczniów;

4. Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 9 godzin zajęć pozalekcyjnych – 1 grupa 15 uczniów.

Zajęcia były prowadzone w oparciu o otrzymany, w ramach projektu, sprzęt multimedialny, oprogramowanie komputerowe, pomoce dydaktyczne, podręczniki, słowniki.

Rekrutacja w roku szkolnym 2013/2014 odbyła się we wrześniu 2013.

Działania zrealizowane w ramach projektu w  roku szkolnym 2012/2013:

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki o łącznej liczbie 36 godzin zajęć pozalekcyjnych – 1 grupa 8 uczniów;

2. Doradztwo edukacyjno – zawodowe o łącznej liczbie 9 godzin zajęć pozalekcyjnych – 1 grupa 18 uczniów;

3. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach o łącznej liczbie 10 dni roboczych praktyk zawodowych – 1 grupa 10 uczniów.

Praktyki zawodowe w ramach współpracy z pracodawcami:

– 13.05.2013 – 22.05.2013 – praktyki w Gospodarstwie Rolnym na Warmii;

– 13.05.2013 – 24.05.2013 – praktyki w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Niedrzwicy Dużej.

W roku szkolnym 2012/2013 rekrutacja odbywała się w terminie od 1 marca 2013 r. do 31 marca 2013 r.

Szkolny koordynator projektu

Elżbieta Reszka

Praktyki zawodowe we Wrocławiu:

Praktyki zawodowe w stadninie koni w Toporzysku:

Wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu z grafiki komputerowej:

Zajęcia z grafiki komputerowej:

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014:

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w roku szkolnym 2013/2014:

Zajęcia z Laboratorium ECDL w roku szkolnym 2013/2014:

Sprzęt otrzymany przez szkołę w ramach projektu „Szkoły dobrych umiejętności”:

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w roku szkolnym 2012/2013:


Zdjęcia z praktyk uczniowskich odbywających się w ramach współpracy z pracodawcami – praktyki zawodowe w roku szkolnym 2012/2013 – Warmia maj 2013: