Kółko ekologiczne

„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.”

Einstein Albert

 

Nadrzędnym celem kółka ekologicznego jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną. Zajęcia służą nie tylko pogłębieniu i poznaniu nowej wiedzy , ale mają na celu pobudzić aktywność młodzieży i ich twórcze myślenie. Uczą współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy. Kółko ekologiczne pomaga młodzieży ciekawie i pożytecznie spędzić czas wolny. Z celu nadrzędnego wynikają cele szczegółowe:

– zapoznanie uczniów z zależnościami zachodzącymi między organizmem a jego środowiskiem oraz między działalnością człowieka a przyrodą

– poznanie problemów ekologicznych najbliższego i dalszego środowiska

– kształtowanie umiejętności dotyczących poznania środowiska i działania w nim

– projektowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń

– nauka ekologicznego życia we własnym domu

– poznanie ważniejszych motywów oraz sposobów i ochrony i kształtowania środowisk

– kształtowanie proekologicznych postaw u młodzieży

– twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy i wykorzystanie jej w egzaminie maturalnym z biologii.