Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

HARMONOGRAM  przystępowania zdających do egzaminu z części pisemnej i części praktycznej (styczeń/luty 2019 r.) Otwórz

 ZSR CKP w Pszczelej Woli Otwórz