Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

HARMONOGRAM  przystępowania zdających do egzaminu z części pisemnej (styczeń/luty 2019 r.) Otwórz

HARMONOGRAM  przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej (styczeń/luty 2019 r.) Otwórz   ZSR CKP w Pszczelej Woli Otwórz