Katalogi biblioteczne

Główną rolą katalogów w bibliotece jest informowanie czytelników o dokumentach znajdujących się w bibliotece.

Katalog – to uporządkowany spis wszystkich dokumentów znajdujących się w bibliotece.

Nabycie umiejętności posługiwania się katalogiem w bibliotece szkolnej pozwoli uczniom na właściwe poszukiwanie materiałów w każdej bibliotece.

W naszej bibliotece czytelnicy mają do dyspozycji dwa rodzaje katalogów skrzynkowych: alfabetyczny i rzeczowy.

Katalog alfabetyczny – informuje o tym, czy poszukiwana przez nas książka znajduje się w bibliotece.

Karty katalogowe ułożone są w nim w porządku alfabetycznym, według haseł autorskich, a w przypadku dzieł zbiorowych (powyżej 3 autorów) i anonimowych, według haseł tytułowych.

Katalog rzeczowy – pozwala zorientować się jakie książki na interesujący nas temat znajdują się w bibliotece. Jest on opracowany na podstawie systemu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej tzw. UKD. W obrębie poszczególnych działów UKD karty katalogowe ułożone są w kolejności abecadłowej haseł.

Katalog komputerowy:

W grudniu 2007 roku został zakupiony do biblioteki program komputerowy MOL Optivum. W związku z tym obecnie trwa budowa elektronicznego katalogu. Po opracowaniu całości zbiorów katalog komputerowy będzie dostępny dla użytkowników w sieci szkolnej. Korzystanie z katalogu elektronicznego będzie o wiele wygodniejsze. Będzie można wybierać książki według autora, tytułu, hasła przedmiotowego, UKD i serii wydawniczej.