Informacje dla maturzystów

4 maja 2015 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne, w związku z tym przypominamy maturzystom kilka ważnych informacji. Pierwszy egzamin rozpoczyna się 4 maja o godz. 9.00. Prosimy o przybycie do szkoły na godz. 8.30 z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem lub atramentem.

Materiały i przybory pomocnicze, z których można korzystać na egzaminie maturalnym:

1. Język polski – „Słownik ortograficzny” oraz „Słownik poprawnej polszczyzny”;

2. Matematyka – „Wybrane wzory matematyczne”, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty;

3. Biologia – linijka;

4. Chemia – „Karta wybranych tablic chemicznych”, linijka, kalkulator prosty;

5. Fizyka – „Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych”, linijka, kalkulator prosty.