XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

24 marca 2015 r. odbył się, w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej, etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Uczestniczyło w nim 14 uczniów naszej szkoły. Organizatorem Konkursu było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.  Zakres merytoryczny XIX edycji obejmował: Księgę Jonasza, Ewangelię wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. Do etapu diecezjalnego Konkursu zakwalifikowały się trzy nasze uczennice z kl. III Technikum, które uzyskały największą liczbę punktów w etapie szkolnym: Dominika Wierzbicka, Marta Niezbecka, Patrycja Boruch. Etap Diecezjalny Konkursu Wiedzy Biblijnej odbył się 21 kwietnia 2015 r. w Lublinie.  Nasze uczennice dostały pamiątkowe dyplomy oraz książki. Serdecznie gratulujemy.