Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r. przywitaliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. Oficjalna uroczystość miała miejsce w naszej szkole o godz. 12.00. Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Urszula Stadnik witając wszystkich nauczycieli i uczniów. Odczytane zostały również życzenia rozwijania umiejętności, poszerzania wiedzy i kształtowania charakterów, skierowane do uczniów przez władze oświatowe i samorządowe. Pani M.Flis z kolei wspomniała o 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tak więc z okazji nowego roku szkolnego życzymy zarówno naszej młodzieży jak i nauczycielom entuzjazmu, zapału i siły do nauki i nauczania…