Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 11 października 2013 r. odbyła się w naszej szkole podwójna uroczystość. Uczniowie klasy I Technikum złożyli w obecności wszystkich uczniów i nauczycieli ślubowanie, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej były życzenia dla wszystkich pracowników szkoły od Pani Dyrektor, przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów. Kilkoro nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi otrzymało Nagrody Dyrektora. Następnie młodzież z klasy I Technikum wystąpiła w części artystycznej poświęconej pracy nauczycieli. Przedstawienie było przygotowane przez p. Katarzynę Wiśniewską i p. Elżbietę Reszka.