Projekt „Agrobiznes w Europie”

Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej przystąpił do realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – „Agrobiznes w Europie”. Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów Technikum Agrobiznesu. Wezmą oni udział w 3 – tygodniowych stażach, które odbędą się w Hiszpanii. Główny cel projektu to zwiększenie szans uczestników na rynku pracy, poszerzenie przez nich kompetencji zawodowych, poznanie języka obcego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się, poznanie kultury i zwyczajów kraju odbywania stażu. W ramach przygotowań do wyjazdu uczniowie odbędą kurs języka hiszpańskiego.

Więcej informacji w zakładce Projekt „Agrobiznes w Europie”.