Projekt unijny „Szkoły dobrych umiejętności”

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIEDRZWICY DUŻEJ

BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

,,SZKOŁY DOBRYCH UMIEJĘTNOŚCI”

 

Projekt realizowany przez Powiat Lubelski
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji w zakładce Projekty unijne – „Szkoły dobrych umiejętności”.

Szkolny koordynator projektu

Elżbieta Reszka