Category: Projekty unijne

Praktyki zawodowe w Toporzysku

W dniach 04.05.-13.05.2015 r. grupa 10 uczniów Technikum Agrobiznesu, w ramach projektu „Szkoły dobrych umiejętności”, odbywała praktyki zawodowe w Klubie Sportowym BÓR w Toporzysku w okolicach Rabki. Nad uczniami czuwał opiekun Pan Jacek Wąsik. Uczniowie w praktyce zapoznali się z pracą w stadninie koni. Naszą młodzież zauroczyły Beskidy, niektórzy z nich już planują ponowny wyjazd do [Continue]

Projekt „Agrobiznes w Europie”

Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej przystąpił do realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – „Agrobiznes w Europie”. Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów Technikum Agrobiznesu. Wezmą oni udział w 3 – tygodniowych stażach, które odbędą się w Hiszpanii. Główny cel projektu to zwiększenie szans uczestników na rynku pracy, poszerzenie przez nich kompetencji zawodowych, poznanie języka [Continue]

Praktyki na Warmii – maj 2013

W terminie od 13.05. do 22.05.2013 r. ośmioosobowa grupa uczniów kl. II Technikum Agrobiznesu z Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej odbywała praktyki zawodowe w gospodarstwie Państwa Marii i Jana Szczurowskich w Skowronach na Warmii. Uczniowie naszej szkoły, biorący udział w projekcie „Szkoły dobrych umiejętności”, odbywali praktyki w ramach współpracy z pracodawcami. Nad uczniami czuwał opiekun [Continue]

Projekt unijny „Szkoły dobrych umiejętności”

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIEDRZWICY DUŻEJ BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE: ,,SZKOŁY DOBRYCH UMIEJĘTNOŚCI”   Projekt realizowany przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest [Continue]

Praktyki na Warmii – maj 2012

W terminie od 07.05. do 16.05.2012 r. ośmioosobowa grupa uczniów kl. II Technikum z Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej odbywała praktyki zawodowe w gospodarstwie Państwa Marii i Jana Szczurowskich w Skowronach na Warmii. Uczniowie naszej szkoły odbywali praktyki w ramach współpracy z pracodawcami. Nad uczniami czuwał opiekun Pan Robert Bielecki. Uczniowie w praktyce zapoznali się [Continue]