Category: Uczniowie

Praktyki zawodowe w Toporzysku

W dniach 04.05.-13.05.2015 r. grupa 10 uczniów Technikum Agrobiznesu, w ramach projektu „Szkoły dobrych umiejętności”, odbywała praktyki zawodowe w Klubie Sportowym BÓR w Toporzysku w okolicach Rabki. Nad uczniami czuwał opiekun Pan Jacek Wąsik. Uczniowie w praktyce zapoznali się z pracą w stadninie koni. Naszą młodzież zauroczyły Beskidy, niektórzy z nich już planują ponowny wyjazd do [Continue]

Informacje dla maturzystów

4 maja 2015 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne, w związku z tym przypominamy maturzystom kilka ważnych informacji. Pierwszy egzamin rozpoczyna się 4 maja o godz. 9.00. Prosimy o przybycie do szkoły na godz. 8.30 z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z [Continue]

XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

24 marca 2015 r. odbył się, w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej, etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Uczestniczyło w nim 14 uczniów naszej szkoły. Organizatorem Konkursu było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.  Zakres merytoryczny XIX edycji obejmował: Księgę Jonasza, Ewangelię wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. Do etapu diecezjalnego Konkursu zakwalifikowały się trzy nasze uczennice z kl. III [Continue]

Projekt „Startuj z nami po sukces zawodowy”

14 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas III i IV Technikum z pracownicami Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie. Spotkanie dotyczyło realizacji projektu „Startuj z nami po sukces zawodowy”. W projekcie mogą wziąć udział absolwenci Technikum oraz Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych mieszczący się w przedziale wiekowym od 15 do 24 [Continue]

Dzień Otwarty Szkoły

6 marca 2015 r. w naszej szkole został zorganizowany Dzień Otwarty dla gimnazjalistów. Uczniowie gimnazjum z gminy Niedrzwica Duża oraz ościennych miejscowości mieli możliwość wysłuchania Dyrekcji, nauczycieli, uczniów. Gimnazjaliści obejrzeli specjalnie dla nich przygotowane prezentacje multimedialne o szkole i stażach zagranicznych oraz uzyskali informacje o kierunkach kształcenia w Zespole Szkół. Uczniowie gimnazjum wzięli również udział w [Continue]