Category: Szkoła

Uwaga !!!

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w  Szkole Policealnej dla Dorosłych  kształcącej w zawodach: Technik Administracji, Florysta. Zapraszamy również na kwalifikacyjne kursy zawodowe (nabór trwa do 5 września) R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, R.06. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.