Spotkanie młodzieży z przedstawicielami wyższych uczelni

W dniu 6 grudnia odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami wyższych uczelni: panem Cezarym Nowogrodzkim z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz panem Leszkiem Gońka z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów klasy IV Technikum ze strukturą studiów – studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, jak również kierunkami studiów oferowanymi przez te uczelnie. Uczestnicy spotkania otrzymali folder reklamowy każdej z uczelni.

Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

Zbiórka darów w naszej szkole będzie prowadzona do 30 listopada 2016 r. Zebrane dary zostaną przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, gdzie z zebranych darów wykonane zostaną  paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących z terenu gminy Niedrzwica Duża.

Egzaminy poprawkowe

Informujemy, iż egzaminy poprawkowe odbędą się 29 sierpnia 2016 r.: 

  •  godz. 8.00 – Symulacyjna firma handlowa
  •  godz. 9.45 – Geografia, Matematyka, Pracownia sprzedaży