Egzaminy poprawkowe

Informujemy, iż egzaminy poprawkowe odbędą się 29 sierpnia 2016 r.: 

  •  godz. 8.00 – Symulacyjna firma handlowa
  •  godz. 9.45 – Geografia, Matematyka, Pracownia sprzedaży

Spotkanie z doradcą zawodowym

W czwartek 9 czerwca szkołę odwiedzili: doradca zawodowy oraz pośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie. Celem spotkania było zapoznanie uczniów i absolwentów z trendami na rynku pracy, zasadach tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz sposobach rekrutacji. Zajęcia te były również okazją do przybliżenia uczniom działalności OHP.

13432347_1721138091474054_6472226903544542086_n

Program Mała Ojczyzna – wspólna sprawa

W ramach „Programu Mała Ojczyzna – wspólna sprawa” realizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK uczniowie klasy III mieli okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach dotyczących zagadnień: świadomy obywatel, patriotyzm, podział regionalny oraz prawa i obowiązki obywatela. Zajęcia prowadziły studentki z programu „Projektor – wolontariat studencki” – A. Broda, B. Gruda. Przed nami jeszcze gra terenowa „Niedrzwica – Wielka tajemnica” – Już 6 czerwca. Zapraszamy!

Zobacz tutaj -> Zdjęcia

Nasza szkoła pragnie kształcić piekarzy, ślusarzy i sprzedawców.

Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się znaleźć chętnych do nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Oferujemy jedne z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Nawiązaliśmy współpracę z Ochotniczym Hufcem Pracy w Lubinie,  który służy wsparciem merytorycznym oraz finansowym przedsiębiorców. Lokalni przedsiębiorcy są zainteresowani podjęciem ścisłej współpracy ze szkołą.  Z rozmów z nimi wynika, że brakuje fachowców, dlatego też mamy nadzieję, że zawody te zdobędą popularność wśród młodzieży gimnazjalnej. Są to naprawdę dobre zawody gwarantujące miejsca pracy. A przedsiębiorcy chętnie zatrudnią przyszłych ślusarzy, piekarzy i sprzedawców już w trakcie nauki.

plakat niedrzwica (2)

Ogłoszenie!

Informujemy, iż nabór do Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej prowadzony jest w formie papierowej. Szkoła nie jest w rekrutacji elektronicznej.

Szczegółowe informacje w zakładce -> Rekrutacja