Targi Edukacyjne

W dniach 16 i 17 lutego 2017 r. młodzież z technikum w Niedrzwicy Dużej miała możliwość zaprezentowania oferty szkoły podczas Targów Edukacyjnych w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin S.A., ul. Dworcowa 11.
Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, w której nagrodami były: kalendarze, notesy i długopisy oraz kubki.
Dekoracje kwiatowe stoiska wykonały słuchaczki PSZ kierunku „florysta” pod nadzorem nauczyciela, pani Marzeny Dudy.

 

Informacja dla maturzystów

Informujemy, że na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej http://www.oke.krakow.pl/inf/ znajdują się szczegółowe informacje dotyczące opłaty za egzamin maturalny.
Przypominamy, że ostateczny termin składania deklaracji maturalnych upływa
7 lutego 2017 r.

Spotkanie młodzieży z przedstawicielami wyższych uczelni

W dniu 6 grudnia odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami wyższych uczelni: panem Cezarym Nowogrodzkim z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz panem Leszkiem Gońka z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów klasy IV Technikum ze strukturą studiów – studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, jak również kierunkami studiów oferowanymi przez te uczelnie. Uczestnicy spotkania otrzymali folder reklamowy każdej z uczelni.

Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

Zbiórka darów w naszej szkole będzie prowadzona do 30 listopada 2016 r. Zebrane dary zostaną przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, gdzie z zebranych darów wykonane zostaną  paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących z terenu gminy Niedrzwica Duża.